อัตราค่าบริการ (Service Price)

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทผ่านไลน์

tel-icon

รายการบริการ อัตราค่าบริการ฿ หมายเหตุ
ขอ อย. 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ 20,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนพาณิชย์ 2,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนสิทธิบัตร 18,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 15,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 10,000 บาท รวมค่าธรรมเนียม พร้อมขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทำบัญชี 1 เดือนพร้อมเว็บไซต์ฟรี
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4,500 บาท รวมค่าธรรมเนียม พร้อมขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทำบัญชี 1 เดือนพร้อมเว็บไซต์ฟรี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 13,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 20,000 บาท รวมค่า่ธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนขออนุญาติจัดตั้งโรงงาน 20,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนห้่างหุ้นส่วนสามัญและร้านค้า 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนีัยมแล้ว
ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 1,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ขอบัตรผู้นำเข้า/ส่งออก 2,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ขอใบอนุญาติผู้นำเที่ยว 2,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ขอ VISA Non Immigrant 10,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
จัดทำบัญชีรายเดือน 2,000 บาท รวมยื่นแบบภาษีรายเดือน ภ.ง.ด. 1,3,53 ภพ.30 และอื่นๆ(ถ้ามี)บริการรับ-ส่งเอกสาร ถึงบริษัท
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ - เปลี่ยนชื่อ - เพิ่มทุน - เปลี่ยนแปลงที่อยู่ - เปลี่ยนแปลงอำนาจ 3,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ขอใบอนุญาติทำงานสำหรับคนต่างด้าว (Work Promit) 10,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
จดเลิกกิจการ,บริษัท,ห้าง / รวมปิดงบ/ชำระบัญชี 13,000 บาท รวมค่าประกาศหนังสือพิมพ์และค่าธรรมเนียมแล้ว
จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากร (ภ.พ 09) 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว