บริการวางแผนภาษี (Tax Strategics)

tel-icon

บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) อย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย

  1. วางแผนภาษี (Tax planning) แนะนำ แนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษี
  2. ที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax consulting)
  3. เข้าพบ ชี้แจง และต่อรองปัญหาภาษีอากร ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ ( tax services)
  • DTAC 089-785-8153, TRUE 089-148-1975, GSM 089-207-3775
  • โทรศัพท์ 02-914-7962-4, แฟ๊กซ์ 02-914-6688

วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไข ใส่ใจทุกรายละเอียด คือหัวใจของเรา
staffs